Renovering af Albertslund Vest

De 457 gårdhuse i AB Vest og VA 6 Vest er i gang med en omfattende renovering.  Her på siden finder du information om renoveringen.

Renoveringen af boligerne i de to boligafdelinger er en lang proces. I VA 6 Vest begyndte i september 2016, og det forventes, at arbejdet kan afsluttes sidst i 2018.

I AB Vest er planlægningsfasen af renoveringen af 199 boliger i gang. Vi forventer at indlede renoveringen tidligst i slutningen af 2018 og nå til vejs ende i begyndelsen af 2021. Selvom der er tale om to forskellige boligafdelinger, er arbejdet så tæt forbundet, at det håndteres som én sammenhængende byggesag.

Renoveringen er meget omfattende og indebærer blandt andet genhusning af alle beboerne, da vi for eksempel nedlægger krybekældrene, udskifter de lette facader og laver nye badeværelser og køkkener. Boligerne får et moderne ventilationsanlæg med varmegenvinding og helt nye vand-, varme-, og elinstallationer i øvrigt. Du kan læse mere om renoveringen under menupunktet "renoveringen" her til venstre. 

 

Beboermøder om renoveringen

I maj 2016 blev økonomien i byggesagen i 6 Vest godkendt med stort flertal på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Du kan læse materiale til mødet og referatet her.

Slides fra beboerorienteringsmøde i AB, 26. oktober 2017.
Materiale til beboermøde 18. maj 2016
Referat af beboermøde 18. maj 2016