Albertslundvest renovering - BO-VEST

Renoveringen af gårdhusene

De 457 gårdhuse i AB Vest og VA 6 Vest skal gennem en omfattende renovering.

Renoveringen af de 238 gårdhuse i VA 6 Vest begyndte i september 2016, og det forventes, at arbejdet kan afsluttes sidst i 2018. I AB Vest er planlægningsfasen i gang. Vi forventer at indlede renoveringen tidligst i slutningen af 2018 og nå til vejs ende i begyndelsen af 2020.

Selvom der er tale om to forskellige boligafdelinger, er arbejdet så tæt forbundet, at det håndteres som én sammenhængende byggesag.

Omfattende renovering

Renoveringen er meget omfattende og indebærer blandt andet genhusning af alle beboerne, da vi for eksempel nedlægger krybekældrene, udskifter de lette facader og laver nye badeværelser og køkkener. Boligerne får et moderne ventilationsanlæg med varmegenvinding og helt nye vand-, varme-, og elinstallationer i øvrigt.

Med Landsbyggefondens udmelding om støtte er den samlede økonomiske ramme for helhedsplanens gennemførelse sat til ca. kr. 464 mio. i skema A (december 2012) for begge afdelinger.

Følg med!

Når der kommer nyt i byggesagen vil du kunne læse om det her på siden i Nyheder fra helhedsplanen