Gå til indhold

Renoveringen

Gårdhusene i Albertslund Vest gennemgår lige nu en større renovering.

Når den er overstået, vil gårdhavehusene være tidssvarende og attraktive boliger, hvor beboerne har lyst til at blive boende, og nye har lyst til at flytte til.

Følgende elementer er omfattet af renoveringen:

Arbejdsgangen i forbindelse med renovering af hver bolig ser således ud:

01 - Nedrivning af køkkener - Nedrivning af indvendige vægge - Nedrivning af badeværelser - Nedrivning af gulvkonstruktion - Opbygning af nye terrændæk (beton)- Nye trægulve.

02 - Nedrivning af letfacade mod gårdhave (indtil bærende system)- Nye facadeelementer mod gårdhave (inde og ude) - Nye vinder og vinduesdøre - Ny sokkelisolering.

03 - Afrensning og ny overfladebehandling af tunge facader (gade og gavl) - Nye entrédør - Nye baldakiner

04 - Nedrivning af lofter - Indvendig sanering af tagkonstruktion - Ny loftsbeklædning inkl. dampspærre - Ny loftsisolering - Ny tagbelægning - Nye ovenlysvinduer

05 - Nye badeværelser

06 - Nye indvendige vægge - Ny overfladebehqandling på tunge vægge (gade og gavl)

07 - Nye køkkener

08 - Nye entréer - Nye indgangspartier

09 - Nedrivning af installationer for afløb, vand og varme - Nye afløbsinstallationer - Nye vandinstallationer - Nye varmeinstallationer - Udvendigt teknikskab

10 - Nye ventilationsanlæg med varmegenvinding - Nye emhætter

11 - Nedrivning af elinstallationer - Nye elinstallationer - Nye telefoninstallationer - Nye fiberinstallationer - Nye antenneinstallationer

12 - Nye hegn - Nye belægninger i gårdhaver