Gå til indhold

Andre parter i byggesagen

BO-VEST

BO-VEST er repræsenteret ved projektleder Carsten Bai.


BO-VEST har som boligafdelingernes administration det overordnede ansvar for renoveringens økonomiske og tekniske planlægning og gennemførelse. BO-VEST håndterer de administrative og styringsmæssige opgaver for boligafdelingerne og udfører bl.a. projektledelsen i relation til eksterne parter, herunder kommune, Landsbyggefonden, rådgivere og entreprenører. 


Herudover er afdelingernes drift  repræsenteret ved ejendomsmester Willy 'Manne' Jørgensen og førstemand Jesper Bengtsson. Ydermere er Berit Djarling beboerkoordinator og rådgiver beboerne frem til tilbageflytning i boligerne - Læs om Berit Djarlings arbejde her.

Rådgiverteamet

Rådgiverteamet ledes af arkitektfirmaet ARKITEMA, der er arkitekt og totalrådgiver, og er repræsenteret af projektleder Morten Hedegaard.


Andre tilknyttede rådgivere er NIRAS, der er ingeniørerne på sagen og PLAN og PROCES, som er proceskonsulenter og er repræsenteret af Per Lüchtemeier.


Rådgiverne er ansvarlige for planlægning, beboersamarbejde, udformning og gennemførelse af renoveringen til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Rådgiverne referer til BO-VEST.