Gå til indhold

Beboerinformation

Du vil løbende blive orienteret om status for renoveringen gennem husstandsomdelte nyhedsbreve, opslag i infoskabene og her på hjemmesiden. Et par gange om året vil du derudover modtage Byggemagasinet, et magasin til alle beboere i Albertslund Vest. Her kan du læse reportager, portrætter, oplysende artikler og guides, der alle handler om byggesagen.

Cirka tre måneder før renoveringen af den enkelte bolig går i gang, modtager du et brev med praktisk orientering og invitation til et møde. Her vil det kommende forløb, herunder genhusning, blive drøftet og gennemgået. På dette tidspunkt skal du også foretage nogle individuelle valg i forhold til boligens udformning.

Beboernes engagement

Som beboer har du løbende mange muligheder for at involvere dig i byggesagen.

Den foreløbige helhedsplan blev præsenteret og godkendt på afdelingsmøder i 2012. I 2014 blev over 125 beboere engageret i renoveringen gennem forskellige temagrupper, hvis ønsker for renoveringen er blevet videregivet til byggeudvalget. Afdelingsmødet godkendte 12. september 2018 Skema B, som er økonomien i helhedsplanen, hvilket betød at renoveringen kunne gå i gang. Se materiale og referat her.