Gå til indhold

Renoveringens forløb

Renoveringen i gårdhusene i Albertslund Vest begyndte i efteråret 2018 i Hvedens kvarter. Herefter fulgte kvartererne Rosens kvarter, Valmuen, Violen og Margerittens kvarter.

Gravearbejde

Allerede i sommeren 2018 begyndte gravearbejdet i forbindelse med udskiftning af forsyningsledninger i stier og fællesarealer. Denne tilrettelæggelse af arbejdet minimerer risikoen for forsinkelse af ombygningstiden for det enkelte hus og gør at genhusningsperioden begrænses.

Opgravning af stierne betyder for nogle beboere, at tilgangsforholdene i en periode før genhusningen vil blive ændret, så adgang sker fra havesiden. Havedøre vil blive forsynet med lås, ligesom postkasser m.v. vil blive flyttet. Beboerne vil naturligvis blive varslet i god tid, før disse ændringer bliver gennemført.

Tidsplan

Se tidsplan og procesplan under Beboerinformation.

Separator icon